Forsiden Kort visning: Alle   Videnskabsfag   Model   Profession
Lang visning: Alle   Videnskabsfag   Model   Profession

Kort beskrivelse af de enkelte projekttyper:

Modelprojekt:

Modelprojektet skal beskæftige sig med et eller flere eksempler på matematiske modeller som er modeller for noget der ikke er matematik.

Projektarbejdet består ofte af undersøgelser af blandt andet modellens matematiske opbygning, forbindelserne mellem model og det modellerede, modellens brug og dens formålstjenlighed.

Videnskabsfagsprojekt:

Videnskabsfagsprojektet skal beskæftige sig med videnskabsfaget matematik. Hvordan er dette mærkelig fag matematik med dets helt specielle status egentlig indrettet, og hvordan udvikler det sig – og hvorfor har det den status det har? Projektarbejdet inddrager ofte videnskabsteoretiske og/eller videnskabshistoriske synsmåder.

Professionsprojekt:

Personer der lever af at være matematikere, er i det store og hele beskæftigede inden for et eller flere af områderne undervisning, modelbygning og forskning. Professionsprojektet skal beskæftige sig med faget matematik sådan som det ser ud for en professionel inden for et af de tre områder. Svarende til de tre områder er der tre varianter af professionsprojektet:

Formidlervarianten drejer sig om undervisningsfaget matematik (eller om matematik sådan som det indgår i andre formidlingssituationer, for eksempel i bøger, magasiner, museer, radio/TV, internet).

Modelbyggervarianten medvirker i en virkelig modelbygningssituation: der skal leveres selvstændige bidrag til en model (eller laves en hel model) som nogle andre personer har interesse i eller brug for; undervejs i forløbet kan du eventuelt have kontakt med disse personer.

Forskervarianten skal beskæftige sig med forskningsfaget matematik. I projektarbejdet kan indgå egen matematisk forskning, men det vil formentlig kun ske sjældent. Det hyppigste vil være at arbejdet baserer sig på rapporter fra en nuværende eller fortidig "forskningsfront". Projektet kan gives en videnskabsteoretisk eller videnskabshistorisk drejning.