Forsiden Kort visning: Alle   Refleksion   Internt-faglige   Fri
Lang visning: Alle   Refleksion   Internt-faglige   Fri

Kort beskrivelse af de enkelte projekttyper:

Refleksionsprojekt: "Om fysik"

Formålet med projektet er, at den studerende gennem arbejde med et repræsentativt eksempel bringes til at reflektere over fysik som en samfundsmæssig, kulturel eller videnskabelig aktivitet.

Formålet med Refleksionsprojektet er dybest set at bringe den studerende til fra en eller anden synsvinkel at reflektere over faget fysik. Dette skal forstås meget bredt. For at gøre det mere konkret kan man opdele denne projekttype i en Metavariant og en Formidlervariant.

Metavarianten:

I Metavarianten behandles en problemstilling – som angår fysik – inden for teknologiteori, videnskabsteori eller erkendelsesteori.

Formidlervarianten:

I Formidlervarianten kan man eksemplarisk behandle en problemstilling inden for fysikundervisningens didatik eller en problemstilling inden for formidling af fysik uden for uddannelsessystemet, f.eks. i et af medierne.

Det Internt-faglige Projekt: "I fysik"

Formålet med projektet er, at den studerende gennem arbejde med et repræsentativt eksempel skal få indsigt i samspillet mellem teori og eksperiment i fysikken. Dette kan gøres enten

Meningen med det Internt-faglige projekt er at opnå en forståelse af, hvordan fysik i sig selv fungerer som videnskab.

Det Fri Projekt:

Formålet med projektet er, at den studerende når frem til forskningsfronten inden for en problemstilling, der angår faget fysik.

Det sidste store projekt er ikke bundet til bestemte perspektiver. Man kan derfor udføre projekter, der kan karakteriseres som meta-, formidler- eller internt faglige projekter. Der kan henvises til beskrivelsen af disse projekttyper ovenfor. Man kan også forestiller sig et projekt med andre vinkler på fysikken. F.eks. udvikling af nye målemetoder eller anvendelse af fysik inden for andre fagområder.