next up previous contents index
Next: Matrixoperationer Up: Introduktion til MATLAB anden Previous: Sprogbrug i dette notat   Contents   Index

Basal brug af MATLAB

Her vil blive gennemgået og vist eksempler på den mest basale brug af MATLAB. Denne del af notatet er dog tænkt som en opslagsdel, hvor det ikke er nødvendigt at læse alle afsnit.Subsections

Bo Jakobsen 2000-08-15