next up previous contents index
Next: Basal brug af MATLAB Up: Opstart af MATLAB Previous: Variable   Contents   Index

Sprogbrug i dette notat

En variabel betegner en størrelse med et navn og en værdi f.eks.:
   B =
     1  0  1
     2  1  0
     3  1  3
Der som nævnt i afsnit 1.4 oprettes ved at taste B=[1,0,1;2,1,0;3,1,3] på kommandolinien.

En matematisk funktion f.eks. $ f(x) = \sqrt{3x^2 + x}$ eller blot en funktion, skal først repræsenteres som en funktionsfil (Se afsnit 3.2 side [*]). Derefter kan funktionen behandles, f.eks. ved at finde ekstrema for funktionen. En diffenretialligningsfunktion er special typer af sådanne funktioner.

Hjælpefunktioner er operationer, der behandler de matematisk størrelser, det vil sige variable eller funktioner. F.eks. er inv en hjælpefunktion, der finder den inverse (hvis det er muligt) af en kvadratiske matrix.

På kommandolinien skrives kommandoer. Det er udtryk der indeholder størrelser (variable eller funktioner) og en specifikation af hvilke hjælpefunktioner, der skal behandle størrelserne. F.eks. C = inv(B) er en kommando, der fortæller at der skal beregnes den inverse til matricen B og resultatet skal lægges i en variabel C. Ved tast af RETURN vil kommandoen blive udført af MATLAB.

En standardfunktion er en matematisk funktion, som allerede er kendt af MATLAB. Alle andre funktioner skal oprettes som funktionsfil af brugeren selv. Et eksempel er pi, der er standardfunktion for $ \pi$ og et andet eksempel er log, der er standardfunktion for den naturlige logaritme.


next up previous contents index
Next: Basal brug af MATLAB Up: Opstart af MATLAB Previous: Variable   Contents   Index
Bo Jakobsen 2000-08-15