next up previous contents index
Next: Variable Up: Opstart af MATLAB Previous: Kommandolinie   Contents   Index

Hjælpefaciliteter

Der er flere muligheder for at søge hjælp i programmet. Dels via det indbyggede menupunkt Help og dels direkte via kommandolinien.

Hjælpemenu

Hjælpeprogrammet tilbyder flere indgange til at søge hjælp. Table of contents giver en oversigt over de områder indenfor MATLAB, hvortil der ydes hjælp. Index viser en alfabetisk liste over alle de funktioner der er indbygget i MATLAB, hvortil der er hjælp og eksempler. Help Selected søger efter hjælp til det ord brugeren har fremhævet med musen i vinduet. Examples and demos giver adgang til en række step by step demonstationer af hvordan MATLAB fungerer

Kommandolinie

Der er to kommandoer til at søge efter hjælp med. En specifik kommando help[*], der kan anvendes til at søge hjælp på de indbyggede funktioner. Derimod kan lookfor med fordel anvendes, hvis navnet på en given indbygget funktion ikke kendes, men giver istedet mulighed for at søge på ord fra alle hjælpeteksterne. F.eks. giver help negativt svar ved søgning på minimum, da dette ikke er navnet på en funktion. Søgninger som help min eller help fmin vil give oplysninger om de to forskellige funktioner. Derimod vil en søgning som lookfor minimum efter længere søgetid resultere i foreslag om at søge hjælp på funktionerne COLMMD og SYMMMD m.fl.

Med kommandoen demo startes et demonstrationsprogram, som giver en række eksempler på hvordan MATLAB fungerer. Endelig findes en HTML-baseret version af dokumentationen, som kaldes frem med kommandoen doc, eller med kommandoen helpdesk


next up previous contents index
Next: Variable Up: Opstart af MATLAB Previous: Kommandolinie   Contents   Index
Bo Jakobsen 2000-08-15