next up previous contents index
Next: Hjælpefaciliteter Up: Opstart af MATLAB Previous: Opstart   Contents   Index

Kommandolinie

Kommunikationen mellem bruger og program forgår via kommandolinien i MATLAB Command-vinduet (eller via M-filer; se kapitel 3 side [*]). Herfra oprettes variable og herfra kaldes de indbyggede hjælpefunktioner til behandling af de variable.

Eksempel

Det ønskes at oprette en $ 3 \times 3$ matrix A bestående af elementerne 9 til 1. På kommandolinien skrives :
   A = [ 9 8 7; 6 5 4; 3 2 1]
Herefter tastes RETURN og MATLAB vil nu behandle udtrykket. Behandlingen resulterer i outputet:
   A =
     9  8  7
     6  5  4
     3  2  1
Workspace husker nu A som en variabel, der kan bruges til videre beregninger. Hvis der nu skrives A og tastes RETURN vil matricen A igen blive skrevet ud.

$ \Box$

MATLAB skelner mellem store og små bogstaver. De indbyggede funktioner skrives (med enkelte undtagelser) alle med små bogstaver, men både store og små bogstaver kan anvendes i variabelnavne. Det anbefales som hjælp for brugeren selv, at bruge små bogstaver til vektorer og skalar og store bogstaver til matricer. Dette er dog ikke en nødvendighed og brugeren er frit stillet til at gøre, hvad hun finder bedst.

Ligesom de variable huskes af Workspace, huskes også alle de kommandoer, der er tastet ind på kommandolinien. Det er muligt at bladre mellem disse tidligere kommandoer ved hjælp af piletasterne. På den måde kan kommandoer genbruges og brugeren behøver ikke taste hele kommandoen igen. Når MATLAB programmet lukkes ned glemmes kommandoerne igen.


next up previous contents index
Next: Hjælpefaciliteter Up: Opstart af MATLAB Previous: Opstart   Contents   Index
Bo Jakobsen 2000-08-15