next up previous contents index
Next: Kommandolinie Up: Opstart af MATLAB Previous: Opstart af MATLAB   Contents   Index


Opstart

På IMFUFA er MATLAB installeret så det både kan køre under Microsoft Windows NT og under LINUX. Programmet opstartes fra Windows ved at dobbeltklikke på programmets ikon, som er placeret på skrivebordet, mens det under LINUX kun kan køres fra Dirac.

Den del af computerens hukommelse, der af MATLAB bruges til at huske de variable som oprettes, kaldes Workspace. Dette lager er kun aktivt, mens MATLAB programmet er åbent. Når MATLAB lukkes ned efter brug, vil der ikke automatisk blive gemt oplysninger om de aktuelle variable. Der er dog mulighed for at de variable kan blive lagret, hvis det ønskes. Se afsnit 1.4 side [*]. Det er vigtigt at man befinder sig det rigtige sted i katalogtræet når man arbejder i MATLAB, så eksempelvis de gemte variable bliver gemt det rigtige sted. Ved at skrive pwd efterfulgt af RETURN retuneres der, hvilket katalog man befinder sig i. Man skifter rundt mellem katalogerne med den normale DOS kommando cd.Bo Jakobsen 2000-08-15