next up previous contents
Next: About this document ... Up: Introduktion til MATLAB anden Previous: Bibliography   Contents


Index

command-vinduet
data
import
opbevaring
data-analyse
det karakteristiske polynomium
determinant , [*]
differentialligning
differentialligning
Runge-Kutta-Fehlberg metode
doc
editor , [*]
egenvektor
egenværdi
eksponentialfunktion
fil
lukke
læse
skrive
åbne
fil-identilfikator
flydende tal
for-løkke
format
funktionsfil , [*]
gennemsnit
gitter-graf
graf
grafik
grafik
.eps fil
2-dimensional
3-dimensional
histogram
hjælp
hjælp
demo
hjælpetekst
if-sætning
ikke-lineær funktion
integration
intervallængde
katalogstruktur
kolonsymbol
kommandolinie
konditionstal , [*]
kvadratrod
load
logaritmefunktion
lookfor
M-fil , [*]
M-fil
funktionsfil
gem
profil
scriptfil
manglende data
matrix
addition
division
multiplikation
oprettelse , [*]
potens
række
subtraktion
søjle
transponering
median
mindste element
minimum
NaN
nul-matrix
nulpunkt
opstart
opstartsfil
plot
print
produkt
profil
programkode
præcision
pwd
relationsoperation
rettighed
save , [*]
scriptfil , [*]
singulær , [*]
sortering
spredning , [*]
største element
submatricer
sum
tabel
division
multiplikation
potens
tabeloperation
tal-generator
titel
trigonometrisk funktion
tællevariabel
udskrift
udskrift
.eps fil
variable
variable
global
while-løkke
who
whos
Workspace


Bo Jakobsen 2000-08-15