next up previous contents index
Next: Bibliography Up: Sætninger til kontrol af Previous: For-løkker   Contents   Index


While-løkker

Den sidste sætningstype er også en løkke. Løkken udføres sålænge et givet udtryk er sandt. Antal gennemløb af løkken kendes ikke på forhånd, men når en given betingelse ændrer tilstand er det tegn på at løkke skal stoppe. Det vil sige at undervejs i løkken må der ske et eller andet med de variable der indgår i betingelsen, ellers vil løkken aldrig stoppe. Man kan formulere sætningen som:
   SÅLÆNGE betingelse
    kommando
   SLUT
Nøgleordene der står med stort her oversættes til engelsk og er reserverede ord, som MATLAB anvender til at genkende sætninger af denne type. Der kan komme vilkårlig mange kommandoer inde i while-løkken, f.eks andre løkker.

Eksempel

Et eksempel på en kort while-løkke: Først sættes f.eks variblene a og b til henholdsvis 10 og 5, derefter følger while-løkken:
   a = 10
   b = 5
   while b < a
     a = a - 1
   end
Det er let at overskue, at løkken her vil løbe 5 gange. Bemærk hvorledes variablen a ændres, således at betingelsen ender op med at blive falsk og løkken standser. Som for de andre sætningstyper er indryk og linieskift en hjælp til en overskuelig opsætning, men MATLAB til også kunne forstå:
   a = 10, b = 5
   while b < a, a = a + 1, end

Det burde fremgå af dette eksempel, at det er let at konstruere while-løkker, der aldrig standser. Man kan dog afbryde den uendelige løkke med Ctrl c

$ \Box$


next up previous contents index
Next: Bibliography Up: Sætninger til kontrol af Previous: For-løkker   Contents   Index
Bo Jakobsen 2000-08-15