next up previous contents index
Next: While-løkker Up: Sætninger til kontrol af Previous: If-sætninger   Contents   Index


For-løkker

Nogle gange vides det på forhånd, at en given kommando (eller flere) skal udføres et fast antal gange. Man kan da benytte en tællevariabel, der tæller det antal gange løkken af kommandoer er blevet udført. Lad variabel i være en tællevariabel. Man kan nu formulere sætningen:
   FOR i lig med a og op til b
     kommando
   SLUT
Det er her indforstået at variabel i bliver talt en op hvergang løkken er løbet igennem. Ordene med stort er nøgleord. Oversættes de til engelsk vil MATLAB genkende sætningen på netop disse ord.

Eksempel

Det ønskes at nulstille vektoren x. Denne har 10 kompenenter og der kan i MATLAB nu formuleres:
   for i = 1:10
     x(i) = 0
   end
Ordet end fortæller MATLAB, at her slutter for-løkken. Det er underforstået, at i tælles en op (i = i + 1) hver gang kommandoen er blevet udført. Efter et antal gennemløb tildeles i værdien 10, hvorefter MATLAB går videre til de kommandoer, der eventuelt står efter ordet end. Som for if-sætninger er linieskift og indryk ikke nødvendigt og MATLAB vil også forstå sætningen skrevet ved hjælp af kommaer:
   for i = 1:10 , x(i) = 0, end
$ \Box$

Det er selvfølgelig tilladt at anvende et andet variabelnavn end i for tællevariablen og det er også muligt at kontrollere denne, således at der i stedet for tælles en op hver gang, bliver talt f.eks 10 ned hver gang.

Eksempel

Hvis y har værdien 1000 kunne der f.eks skrives:
   for j = 100:-10:10
     x = y/j
     y = x + j
   end
Efter denne løkke vil de variable have værdierne y = 12.1569, j = 10 og x = 2.1569.

$ \Box$


next up previous contents index
Next: While-løkker Up: Sætninger til kontrol af Previous: If-sætninger   Contents   Index
Bo Jakobsen 2000-08-15