next up previous contents index
Next: Opstart Up: Introduktion til MATLAB anden Previous: Forord   Contents   Index

Opstart af MATLAB

Det er en god ide at læse denne første del af notatet inden man går igang med MATLAB. Her vil blive præsenteret det helt grundlæggende i at starte og stoppe programmet, samt under hvilke forhold kommunikationen mellem bruger og MATLAB foregår.Subsections

Bo Jakobsen 2000-08-15