next up previous contents index
Next: If-sætninger Up: Introduktion til MATLAB anden Previous: Format af resultat   Contents   Index

Sætninger til kontrol af udførelse

MATLABs kommandoer ligner for en stor del høj-niveau programmeringssprog som f.eks Pascal. I arbejdet med script-filer (se kapitel 3 om M-filer) har MATLABs kommandoer karakter af at fungere som programmeringsprog, idet kommandoerne bagefter kan udføres ved en såkaldt kørsel af filen (programmet). MATLAB tilbyder således på linie med andre høj-niveau sprog 3 stærke sætningstyper, der gør det muligt at kontrollere udførelsen af kommadoer.Subsections

Bo Jakobsen 2000-08-15