next up previous contents index
Next: Format af resultat Up: Diverse Previous: Diverse   Contents   Index

Udskrivning

MATLAB har kun få udskrift faciliteter. Direkte fra MATLAB er det kun muligt at udskrive de figurer, der konstrueres i figurvinduet. Udskrift af filer sker via den teksteditor, hvori filerne er oprettet. Det er ad omveje muligt at udskrive listen af kommandoer fra Commandvinduet, samt resultater af disse kommandoer, som brugeren har anvendt i arbejdet med MATLAB.

Udskrift af kommandoer

Det er muligt at gemme Commandvinduets indhold ved kommandoen diary efterfulgt af et filnavn (med endelse '.m'). Denne kommando lister alle de aktuelle kommandoer og resultaterne (dog ikke eventuelle figurer) i en fil, der så bagefter kan udskrives.

Udskrift af filer

Fra MATLABs default-editor Notepad er det muligt at udskrive indholdet af de filer, der er oprettet via editoren. Under File menupunktet vælges Print underpunktet og det åbne vindue, hvorfra File menuen er valgt, vil blive skrevet ud på den printer, der er sat som standard printer.

Udskrift af figurer

Blandt menupunkterne i det åbne figurvindue vælges File menuen. Herunder findes punktet Print. Når Print vælges udskrives figuren, der er plottet i det åbne vindue, på den printer, der er valgt som MATLABs default printer. Der vil fremkomme en dialog box, hvor der ønskes en bekræftigelse (klik på OK) på, at figuren skal udskrives. Bemærk, at hvis printeren ikke er en farveprinter, vil de forskellige farver, som er anvendt i figuren ikke fremgå.

Det er også muligt at udskrive fra kommandolinien. Ved af skrive print efterfulgt af et RETURN, vil det aktuelle figurvindue blive udskrevet på default printeren. Men denne kommando kan også anvendes hvis figuren skal sendes til en fil i stedet for en printer. I den forbindelse er der en lang række options eller flag der kan sættes, som fortæller MATLAB i hvilket format, figuren skal sendes. Hvis der eks. skrives print -deps  filnavn sendes figuren til en .eps fil, som kan inkluderes i et LaTex dokumment. For øvrige options Se MATLABs manual ``Reference Guide'' under print for disse options.

Valg af printer

Dette kan gøres dels via Windows standard printer og har derfor intet at gøre med MATLAB, og dels lokalt ved at sætte MATLABs default printer. MATLAB sætter sin default printer efter Windows valget af standard printer. Men bemærk, at MATLAB sætter sin printer ved opstarten af MATLAB. Hvis standard printeren ændres efter at MATLAB er åbnet, vil denne ændring ikke ændre MATLABs valg af default printer. Derfor skal MATLAB genstartes hvis Windows standard printeren ændres.

Det er også muligt at ændre MATLABs standard printer lokalt og kun for MATLAB programmet. Dette gøres ved at vælge undermenupunktet Printer Setup ..., der findes under File. Her under er det muligt at bladre mellem de mulige printer og derved vælge en default printer. Dette valg vil blive husket næste gang, MATLAB opstartes.

Husk, at MATLAB ikke er en del af teksteditoren. En ændring af MATLABs default printer vil ikke ændre teksteditorens valg af printer.


next up previous contents index
Next: Format af resultat Up: Diverse Previous: Diverse   Contents   Index
Bo Jakobsen 2000-08-15