next up previous contents index
Next: Åbne og lukke filer Up: Introduktion til MATLAB anden Previous: Løsning af differentiallignings-systemer   Contents   Index

Input- og output filer

MATLAB indeholder er række redskaber til at håndtere filer, der ikke er konstrueret i MATLAB (import af data). Ligeledes kan der være behov for at eksportere data fra MATLAB til et andet program til videre behandling. F.eks kunne det være en mere relevant måde at opbevare data som binære tal end som ASCII tekst filer. Her vil kun blive gennemgået behandlingen af binære filer, se om nødvendig MATLABs egne manualer for yderligere behandling af filer.Subsections

Bo Jakobsen 2000-08-15