next up previous contents index
Next: Løsning af differentiallignings-systemer Up: Hjælpefunktioner til matematiske funktioner Previous: Numerisk integration   Contents   Index

Ikke-lineær ligninger og optimeringsfunktioner

I standardpakken af MATLAB gives der 3 hjælpefunktioner for ikke-lineære funktioner. Disse er som følger:

Eksempel

En M-fil ved navn trifil.m er oprettet for at repræsentere funktionen:

$\displaystyle f(x) = - \sin^3(x)\cos(x)$

På figur 4.1 ses en skitse af denne funktion.

Figure: Funktionen $ f(x) = - \sin^3(x)\cos(x)$
\includegraphics[scale=0.5]{trifil.eps}

Først ønskes det at finde minimum i intervalet $ [0, \frac{\pi}{2}]$. Der skrives:
   m = fminbnd('trifil', 0, pi/2)
og der gives svaret
   m =
      1.0472
Bemærk at dette kun er et lokalt minimum. Herefter søges der efter et nulpunkt udfra et begyndelsesgæt på værdien $ \frac{\pi}{8}$.
   n = fzero('trifil', pi/8)
Det svar der beregnes er :
   n = 
     1.5884e-16
Dette er ikke det præcise nulpunkt (som er i nul), men nulpunktet forekommer i en vendetangent og nulpunktsalgoritmen har derfor svært ved finde nulpunktet. Se figur 4.1. Bemærk, at MATLAB kun finder et nulpunkt ad gangen. Det er brugeren, der selv må overskue om der kunne være flere og hvor det er hensigtsmæssigt at gætte på en løsning. I dette eksempel kan der således bl.a. findes endnu et nulpunkt ved:
   p = fzero('trifil', 2)
der giver svaret:
   p = 
     1.5708

$ \Box$


next up previous contents index
Next: Løsning af differentiallignings-systemer Up: Hjælpefunktioner til matematiske funktioner Previous: Numerisk integration   Contents   Index
Bo Jakobsen 2000-08-15