next up previous contents index
Next: Ikke-lineær ligninger og optimeringsfunktioner Up: Hjælpefunktioner til matematiske funktioner Previous: Hjælpefunktioner til matematiske funktioner   Contents   Index


Numerisk integration

Der findes to metoder til numerisk integration af en funktion $ f(x)$ over et givet interval. Denne beregning kaldes for kvadratur. Der løses problemer, der matematisk formuleres som

$\displaystyle q = \int_{a}^{b}f(x) \ dx$

De to metoder er: Antallet af rekursioner for begge hjælpfunktioner er begrænset og det kan ske, at dette antal ikke er nok til at en løsning kan findes. MATLAB vil da give en fejlmeddelelse. Det er muligt at ændre loftet for det maksimale antal iterationer en numerisk løsningsmetode skal gennemløbe. Ændringen skal ske som en ændring af en specifik vektor, der er defineret af MATLAB. Se MATLABs egne manualer vedrørende optionsvektor.

Eksempel

Arealet under en positiv funktion defineret med funktionsfilen funkfil.m i intervalet $ [0,1]$ ønskes bestemt. På kommandolinien skrives nu:
   quad('funkfil',0,1)
Hvorefter at MATLAB beregner resultatet til :
   ans =
      3.1416
Den anden metode vil ved kommandoen quad8('funkfil',0,1)i dette tilfælde producere tilsvarende:
   ans =
      3.1416
$ \Box$


next up previous contents index
Next: Ikke-lineær ligninger og optimeringsfunktioner Up: Hjælpefunktioner til matematiske funktioner Previous: Hjælpefunktioner til matematiske funktioner   Contents   Index
Bo Jakobsen 2000-08-15