next up previous contents index
Next: Numerisk integration Up: Introduktion til MATLAB anden Previous: Profiler   Contents   Index

Hjælpefunktioner til matematiske funktioner

En række af MATLABs funktioner er ikke beregnet til brug ved matricer, men til matematiske funktioner. Funktioner repræsenteres i MATLAB ved en M-fil, se afsnit 3.2 side [*] . I det følgende forudsættes det, at der er oprettet en fil ved navn funkfil.m, der repræsenterer følgende matematiske funktion:

$\displaystyle y = \frac{4}{1 + x^2}$Subsections

Bo Jakobsen 2000-08-15