next up previous contents index
Next: Funktionsfiler Up: M-filer Previous: M-filer   Contents   Index


Scriptfiler

En scriptfil er en samling af MATLAB kommandoer i en fil. Denne fil har endelsen .m. Kommandoerne kan operere på de variable der (globalt) er oprettet i Workspace og på de variable, der (lokalt) er oprettet i scriptfilen. Efter udførelsen af en M-fil vil de lokalt oprettede variable også indgå i Workspace som globale variable[*].

Eksempel

En M-fil kunne indholde kommandoerne til at plotte grafer for funktionerne $ f(x) = \sin(x)$ og $ g(x) = \cos(x)$ i intervalet $ [0,
2\pi]$. Filen indeholder da følgende tekst:
  %Denne scriptfil plotter graferne for sin(x) og cos(x);
  x = 0: pi/25: 2*pi;
  f = sin(x);
  g = cos(x);
  hold on
  plot(x,f,'r-');
  plot(x,g,'g-');
  hold off
  title('Cosinus og Sinus');
Den øverste linie i filen er allerførst markeret med et procenttegn. Dette betyder, at alt hvad der følger efter dette tegn på denne linie er en kommentar, som MATLAB blot skal ignorere. Det vil sige, at programmet ikke skal prøve at udføre teksten som en kommado. Det er tit en stor hjælp for den der skriver filen (og især for andre, der senere ønsker at læse filen) at indsætte hjælpetekster, der i almindeligt sprog forklarer, hvad der sker i filen.

Hver kommando afsluttes med et semikolon. Dette er ikke en nødvendighed, men fortæller MATLAB, at der ikke skal udskrives resultatet af kommandoen i Command-vinduet. Anvendelsen af plot funktionen vil medføre at graferne plottes i et figurvindue. For overskuelighedens skyld er der kun skrevet en kommando på hver linie, men MATLAB godtager også, at der står flere kommandoer på hver linie, de skal dog adskilles med komma eller semikolon.

Når filen er skrevet skal filen gemmes og kaldes et unikt navn, med endelsen .m. Det er vigtigt, at filen ligger i brugerens hjemmekatalog i forbindelse med andre MATLAB filer. Filen, der er oprettet gemmes nu under navnet sincos.m[*]. Dette gøres via den valgte editor. Det er nu muligt at udføre en kørsel af filen. Dette kan gøres på to måder: via kommadolinien i Commandvinduet eller via menupunktet Run M-file i File menuen. På kommandolinien skrives nu sincos hvorefter der tastes RETURN. Filen vil nu blive udført. Bemærk at endelsen (.m) ikke skal skrives. Vælges Run M-file menupunktet giver MATLAB mulighed for brugeren kan bladre mellem de oprettede M-filer og derved udvælge den der skal udføres[*]. Udførelsen af sincos.m filen bevirker, at der åbnes et figurvindue, hvori graferne plottes. Resultatet kan ses på figur 3.1.

$ \Box$

Der er dog lidt problemer i kommunikationen mellem NT, MATLAB og NOVEL. Dette gør at MATLAB ikke kan 'se' en m.fil, der er oprettet efter MATLAB er opstartet. Dette problem kan 'løses' på flere måder, den nemmeste er at oprettte en m-fil af navn startup.m, med indholdet:

   sysstem_dependent RemotePathPolicy Reload;
Hvis denne ligges i det katolog MATLAB starter op i, køres den automatisk, ellers skal den køres som det første man gør når MATLAB startes op.

Figure 3.1: Plot af funktionerne cosinus og sinus.
\includegraphics[scale=0.5]{cossin.eps}


next up previous contents index
Next: Funktionsfiler Up: M-filer Previous: M-filer   Contents   Index
Bo Jakobsen 2000-08-15