next up previous contents index
Next: Scriptfiler Up: Introduktion til MATLAB anden Previous: Grafik   Contents   Index


M-filer

Den mest umiddelbare anvendelse af MATLAB er via kommandolinien i Command-vinduet, men man kan vælge at samle kommandoerne i en fil og så udføre alle kommandoerne ved at udføre en kørsel af filen. Filer af denne type kaldes script-filer. Ligeledes kan funktioner respræsenteres som en fil der derved kan manipuleres med. Disse filer benævnes som funktions-filer. Tilsammen kaldes disse filer for M-filer, fordi de begge har endelsen .m som fortæller MATLAB, at disse filer er oprettet specielt til brug for MATLAB. M-filer er almindelige ASCII tekst filer.

I kommando-vinduets File menu findes et underpunkt New. Under dette punkt findes endnu en opdeling i underpunkterne M-file, Figure, og Model. Hvis punktet Figure vælges vil MATLAB åbne et nyt vindue specielt til grafik og hvis Model vælges åbnes et vindue til modeller (Dette er kun aktuelt, når man ønkser at anvende de dele af MATLAB der falder indunder SIMULINK pakken. Denne er en pakke med special værktøjer til arbejde med modeller. SIMULINK er installeret på IMFUFA, men vil ikke blive yderligere omtalt i dette hæfte). Det er naturligvis M-file, der skal vælges når en ny M-fil ønskes oprettet. MATLAB åbner nu et vindue til en default-editor, hvori M-filernes indhold kan skrives. Hvis brugeren ønsker en anden default-editor kan dette præciseres overfor MATLAB ved underpunktet Editor Preference under Options menupunktet. Ønsker man at rette i en allerede oprettet M-fil vælges Open M-file[*].

Arbejder man med MATLAB under LINUX findes der ikke en default-editor. Her står det frit for brugeren at benytte den editor han er mest tryk ved. Dog kan det anbefales at bruge xemacs idet den understøtter med farvekoder, som gør programmeringen mere overskuelig.Subsections
next up previous contents index
Next: Scriptfiler Up: Introduktion til MATLAB anden Previous: Grafik   Contents   Index
Bo Jakobsen 2000-08-15