...help[*]
Eller kommandoen helpwin der giver adgang til en videresøgning på internettet
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... input[*]
Inputvektorerne skal adskilles med et komma
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... M-file[*]
Alternativt kan man skrive MATLAB kommandoen edit i workspace (eller edit 'filnavn'), hvorved editorvinduet automatisk åbnes.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... variable[*]
En scriptfil adskiller sig fra en funktionsfil ved, at der ikke eksplicit optræder input variable ved kørsel af en scriptfil.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...sincos.m[*]
Visse navne er reserveret til indbyggede MATLAB funktioner og scripts, andre navne er forbudte, f.eks. må et filnavn ikke starte med et tal. Envidere bør de specielle danske bogstaver æ, ø og å også undgås.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... udføres[*]
Dele af en M-fil kan køres fra commandvinduet, ved først at markere det ønskede i M-filen og derefter trykke F9.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... løses[*]
Ønskes systemet kun løst til bestemte tidspunkter t$ _1$,t$ _2$,$ \ldots$,t$ _n$ sættes tspan til [t$ _1$ t$ _2$,$ \ldots$,t$ _n$].
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... lukkes[*]
Man behøver ikke lukke vinduet for at kunne benytte M-filen, den skal blot gemmes før brug. Ændringer i en M-fil registreres ikke før filen er gemt på ny.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... funktionen[*]
MATLAB registrerer ikke ændringerne i M-filer før filen er gemt på ny, enten ved at klikke gem under file på menubjælken eller ved at bruge genvejstasten CTR S.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... som[*]
Se også textread i MATLAB manualen.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.